Za slovenski šport.

Prirejanje iger na srečo je v Republiki Sloveniji dejavnost posebnega družbenega pomena. Poleg tega, da se potrošnikom zagotavlja varna in uravnotežena ponudba iger na srečo, pomeni ta dejavnost edinstven vir sredstev za invalidske, humanitarne in športne organizacije.


POSLANSTVO


Ustvarjamo koristi za deležnike; lastnike, uporabnike, državo in lokalne skupnosti, zaposlene, poslovne in strateške partnerje, športne in invalidske organizacije.VREDNOTE


družbena odgovornost; trajnostna rast in razvoj; znanje, izobraževanje in inovativnost; fleksibilnost in odzivnost; odprtost, transparentnost in gospodarnost.