Za slovenski šport.

Prirejanje iger na srečo je v Republiki Sloveniji dejavnost posebnega družbenega pomena.

Poleg tega, da se potrošnikom zagotavlja varna in uravnotežena ponudba iger na srečo,
pomeni ta dejavnost edinstven vir sredstev za invalidske, humanitarne in športne organizacije.

VIZIJA

Družba inovativnih pristopov in odgovorne zabave

POSLANSTVO

Ustvarjamo koristi za deležnike:
lastnike,
uporabnike,
državo in lokalne skupnosti,
zaposlene,
poslovne in strateške partnerje,
športne in invalidske organizacije.

 

VREDNOTE

družbena odgovornost
trajnostna rast in razvoj
znanje, izobraževanje in inovativnost
fleksibilnost in odzivnost
odprtost, transparentnost in gospodarnost

 
 
 

Smo ponosni pokrovitelji slovenskega športa.

Trudimo se, da smo prisotni na različnih športnih področjih in nivojih,
od profesionalnega kot tudi do amaterskega športa.

Strateški cilji za prihajajoče obdobje

Za uresničevanje vizije družbe so temeljni strateški cilji za obdobje 2018-2022

 

  1. Rast bruto prihodka od prodaje portfelja produktov družbe.
  2. Ohranitev položaja vodilnega ponudnika športnih stav s koncesijo Vlade Republike Slovenije.
  3. Vzdrževanje standardov odgovornega prirejanja in varnega igranja iger na srečo.
  4. Doseganje poslovne odličnosti.
  5. Zagotavljanje večjega obsega sredstev za razvoj športa v Republiki Sloveniji.
  6. Izgradnja korporativne identitete in indetitete produktov družbe.

Zadnje novice