Izkaznica podjetja

Ime podjetja: Športna loterija in igre na srečo d.d.
Skrajšani naziv: Športna loterija d.d.
Naslov: Dunajska cesta 22
Poštna številka in kraj: 1000 Ljubljana
Poštni predal: 1543 Ljubljana
Matična številka: 5926670
identifikacijska št. za DDV: SI 90855337
Datum ustanovitve: 25. 10. 1995
Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 4.000.000 €
Spletna stran: http://www.e-stave.com
Organi družbe: Skupščina, nadzorni svet, uprava
Nadzorni svet: Uroš Pogačnik – predsednik
Enzo Smrekar – namestnik predsednika
Vinko Filipič – član
mag. Irena Prijović – članica
Gregor Slabe – član
Tomaž Barada – član
Uprava družbe:

dr. Edvard Kolar, predsednik

Tomo Šeme, član

Luka Steiner, član

Lastniška struktura družbe

Delničar Število delnic Lastniški delež
Smučarska zveza Slovenije 3.568 20%
Olimpijski komite Slovenije 3.568 20%
Pošta Slovenije d.o.o. 3.568 20%
Loterija Slovenije d.d. 3.568 20%
Nogometna zveza Slovenije 3.086 17,3%
Mont d.o.o. 475 2,66%
ASK Kranjska Gora 6 0,03%
SKUPAJ 17.839 100%

Izjava o upravljanju

Upravljanje družbe poteka po dvotirnem sistemu. Skupščina družbe, nadzorni svet in uprava delujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi, statutom družbe, poslovniki in dobrimi običaji.

Statut družbe

Sistem razdelitve vlog, pristojnosti in odgovornosti med družbeniki, organi vodenja in nadzora ter vzpostavljeni ključni mehanizmi, zagotavljajo dolgoročni razvoj in uspeh družbe. Družba nima podružnic. Število zaposlenih je že vrsto let na isti ravni, politika raznolikosti v organih vodenja in nadzora se v obravnavanem letu ni izvajala.

Objave podjetja

Plačane dajatve:

Plačane dajatve 2009 do 2017

Obvestila:

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev 24.7.2015 (Javna objava na spletu 24. 7. 2015)

Slide Caption Text3 Igranje iger na srečo oziroma udeležba v stavah je
dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.
Igranje iger na srečo lahko vodi v odvisnost.