Obvestila delničarjem

Spoštovani delničarji,

Nerevidirani računovodski izkazi za pretekli kvartal so na voljo od 25. dne v mesecu po končanem kvartalu.

Zahtevek posredujte na elektronski naslov: ns-sekretariat@sl123.si.

 

Športna loterija in igre na srečo d. d.