Poslanstvo in vrednote

Osnovno poslanstvo Športne loterije je ˝Ustvarjamo koristi za deležnike˝, ki ga bomo uresničevali:
 • Z odgovorno trajnostno rastjo in razvojem družbe.
 • Uporabnikom storitev bomo ponudili pester portfelj iger, obenem pa z izobraževanjem zaščitili mladoletne in ostale uporabnike pred nelegalnim igranjem in odvisnostjo iger na srečo.
 • Državi in lokalnim skupnostim bomo s poslovno odličnostjo in odgovornim prirejanjem iger na srečo zagotavljali optimalno okolje za plačevanje dajatev in varnost na trgu iger na srečo za uporabnike.
 • Skrbeli bomo za družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo in zagotavljali sredstva za športne, invalidske in humanitarne organizacije.
 • Članom družbe bomo omogočili pridobivanje novih znanj in s tem osebnostno rast in primeren razvoj osebne kariere ter vzpodbujali njihovo pripadnost in zavezanost ciljem družbe.
 • Vzpostavili in vzdrževali bomo pošten in transparenten odnos s poslovnimi in strateškimi partnerji.
Vrednote, ki oblikujejo organizacijsko kulturo družbe in jih v podjetju zagovarjamo:
 • družbena odgovornost
 • trajnostna rast in razvoj
 • znanje, izobraževanje in inovativnost
 • fleksibilnost in odzivnost
 • odprtost, transparentnost in gospodarnost