Izvajanje strategije in potencialna strateška partnerstva

Kot je znano, poteka izvajanje strategije Športne loterije d.d. za obdobje 2022 do 2026, katere cilj je dolgoročno uspešno poslovanje in ohranitev položaja vodilnega ponudnika stav ne glede na pravno ureditev stav v Sloveniji in zmanjšati odvisnost družbe od zakonodajnih sprememb in tržnih pogojev. Strategija je od sprejetja javno objavljena, kar omogoča vsakomur, ki je zainteresiran, ali za seznanitev z njeno vsebino ali za sodelovanje v procesu izvajanja, da se vanj vključi, skladno s smernicami, ki jih ta določa.

Strategija ni bila sprejeta hipoma, ampak temelji na analizi panoge, domačega in mednarodnega poslovnega okolja, uresničenih tveganj v preteklem obdobju in izboljšanju možnosti doseganja prihodnjih ciljev družbe. V procesu so poleg ključnih zaposlenih, uprave in nadzornega sveta, sodelovali tudi zunanji strokovnjaki. Strategijo in izvedbeni načrt sta potrdila uprava in nadzorni svet, z njim pa se je seznanila tudi skupščina.

Pomemben del izvajanja strategije je, glede na cilje družbe, tudi analiza strateških partnerstev, ki bi lahko zagotavljala trajnostni prihodnji razvoj in pomembno prispevala k odpravi tveganj. Ponuja tako možnost lastnikom, da se odločijo glede upravljanja prihodnjih tveganj, povezanih z njihovo naložbo, kot tudi upravi, da v dialogu z lastniki zagotovi zavarovanje interesov družbe in njenega nadaljnjega dobrega poslovanja.

Celoten proces sprejemanja in izvajanja strategije, ki poteka skladno z akti družbe in povsem transparentno, je usmerjen k cilju, da ne bi šlo za nepremišljeno prodajo, ampak za postopek, ki bi omogočil, da podjetje s strateškimi partnerji pridobi kompetence, sredstva in finančne vire, ki bi omogočale uspešno delovanje, ohranjanje delovnih mest ter najprimernejšo ponudbo športnih stav. Cilji, ki jih strategija zasleduje, so zastavljeni ob spoštovanju celotne trenutno veljavne zakonodaje, ne glede na pravno ekonomsko stanje prirejanja športnih stav v Sloveniji, na poslovno korekten način, z mislijo na pomembne deležnike in so politično nevtralni.

Strategija družbe vključuje pomembna strateška sidra, ki bi v primeru sklenitve strateških partnerstev predstavljala ključen pogoj. Strateška sidra podpirajo trajnostni razvoj podjetja, urejenost slovenskega trga iger na srečo in družbeno odgovornost, kar potrjuje zavezanost sedanjih lastnikov k odgovornemu upravljanju naložbe ter odgovornost do slovenskih športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij.

Odločitev lastnikov glede prodaje njihovih deležev v prihodnosti je stvar njihove odgovornosti in poslovne presoje in ni povezana s kakršno koli spremembo glede določitve ali obveznosti plačevanja koncesijske dajatve. Morebiten prenos lastništva zato ne bi imel nikakršnega vpliva na koncesijsko dajatev, saj je ta, kot sistemski vir financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, urejena z zakonom in koncesijskimi pogodbami. Nepovezanost med lastništvom družbe in sistemom koncesijske dajatve dokazuje tudi dejstvo, da se je lastništvo spreminjalo že v preteklosti, pa to nikoli ni imelo vpliva na koncesijsko dajatev.

Ena izmed zavez, ki jih je Športna loterija postavila kot pogoj za potencialno sklenitev strateškega partnerstva, je tudi zaveza za nadaljevanje podpore slovenskemu športu. To bi pomenilo ohranitev sponzorstev in nadaljnjega prizadevanja k zbiranju sredstev za invalidske, humanitarne in športne organizacije, ne glede na ureditev trga. Odnos do omenjenih organizacij se tako ne bi v ničemer spremenil, kvečjemu bi se okrepil, skupaj s uspešnostjo poslovanja.

Športna loterija d.d. bo tudi vnaprej transparentno obveščala zainteresirano javnost o uresničevanju strategije.

Deli:

Več novic

Matematika in odbojka

Izpostaviti je potrebno tudi izjemno zgodbo, ki jo naši odbojkarji pišejo v Ligi narodov. Do sedaj so doživeli samo en poraz, proti Japoncem in si priborili

Skip to content