Koncesije in zahteve združenj

  • Članica mora imeti licenco ali pooblastilo države za prirejanje iger na srečo (vključno s stavami) v državi, kjer svojo dejavnost opravlja.
  • Prodaja iger mora predstavljati večino celotnega letnega bruto prihodka organizacije.
  • Večina neto prihodkov organizacije mora biti namenjena v javno korist.

Športna loterija ima za vse igre, ki jih prireja, podeljene koncesije države Republike Slovenije in je po Zakonu o igrah na srečo in koncesijskih pogodbah podvržena strogemu nadzoru Urada za nadzor prirejanja iger na srečo, ki deluje pod okriljem Ministrstva za finance.

Vsako drugo prirejanje iger na srečo, ki za svoje delovanje nima koncesije, je po Zakonu o igrah na srečo prepovedano.

Koncesijske dajatve v celoti pripadejo Fundaciji za šport (FŠO) in Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Slide Caption Text3 Igranje iger na srečo oziroma udeležba v stavah je
dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.
Igranje iger na srečo lahko vodi v odvisnost.