Odgovorno prirejanje

Dejavnost prirejanja iger na srečo ima v številnih razvitih pravno-ekonomskih ureditvah, tudi v Sloveniji, poseben družbeni pomen, ki se odraža v posebni pravni ureditvi. Ta odgovornost izhaja iz kompleksnosti področja in potencialnega tveganja, ki bi lahko izhajalo iz neurejenosti na področju iger na srečo, ki lahko povzroči negativne zunanje učinke.

Športna loterija je sprejela še dodatne zaveze k najvišjim panožnim standardom ter družbeno odgovornem prirejanju, zato sledi temeljnim načelom, ki zaznamujejo urejeno področje iger na srečo, in sicer:

  • varno igranje,
  • odgovorno prirejanje,
  • primerno oglaševanje in
  • preprečevanje nelegalnih aktivnosti.

Športna loterija je družbeno odgovorni prireditelj iger na srečo, ki skrbi za primerno ravnovesje med interesi različnih deležnikov ter deluje v skladu s številnimi standardi in predpisi. Zaveza je del nove strategije, katere vizija in poslanstvo družbe so agilna, družbeno odgovorna in v trajnostne poslovne modele usmerjena družba, ki ustvarja vrednosti za deležnike in družbo kot celoto, odgovornost pa ostaja ena glavnih vrednot poslovanja. Družba svojo družbeno odgovornost, ki je del njene strategije, nadgrajuje predvsem z vlaganjem v družbeno okolje; na način, ki je skladen z najvišjimi panožnimi standardi, podpira slovenski šport in razvoj športnikov. S svojimi aktivnostmi na področju prirejanja in ozaveščanja o nevarnostih prekomernega igranja prispeva, da je področje za igralce bolj ozaveščeno in varno, pomemben vidik delovanja pa je predvsem pošteno in transparentno poslovanje. V dobro vseh.

Sestavni del odgovornega prirejanja je seveda varno in odgovorno igranje, kjer največji poudarek dajemo na ozaveščanju in preventivi, hkrati pa igralcem nudimo vse potrebne informacije in nasvete za pomoč.

Prodajalci lahko v primeru zaznave nepravilnosti glede odgovornega prirejanja ali igranja iger na srečo anonimno prijavo podate tu.