Poslanstvo in vrednote

Družba gradi svoje poslanstvo na vsem dobrem iz preteklosti v spreminjanju vsega, kar prihodnost od nas zahteva. Vizije družbe ja tako Agilna, družbeno odgovorna in v trajnostne poslovne modele usmerjena družba.

Poslanstvo

Družba trajnostno ustvarja vrednosti za deležnike in družbo kot celoto.

Vrednote

  • Odgovornost
  • Transparentnost
  • Trajnostna naravnanost
  • Agilnost – učinkovitost v vseh procesih in okoljih delovanja
Skip to content