Certifikati

Sistem vodenja kakovosti

Športna loterija je dne 29. 12. 2021 s strani SIQ prejela certifikat ISO/IEC 9001:2015 kar potrjuje, da organizacija uporablja in razvija učinkovit ter uspešen sistem vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev in pri tem ne zanemarja deležnikov, ki lahko vplivajo na sistem vodenja.

Upravljanje informacijske varnosti

Za področje prirejanja iger na srečo je Športna loterija dne 22. 12. 2011 s strani SIQ prejela certifikat ISO/IEC 27001:2005 in potem konec leta 2014 uspešno izvedla prehod na nov standard ISO/IEC 27001:2013, kar potrjuje, da organizacija uporablja in razvija učinkovit sistem vodenja varovanja informacij.

Ustreznost spletnega igralnega sistema žrebalnih naprav

Športna loterija ima vsa dovoljenja za uporabo igralnih in žrebalnih naprav, ki jih je pristojni nadzorni organ izdal na podlagi certifikatov in poročil o ustreznosti, izdanih od Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ) in SIQ Igralniški laboratorij, d. o. o.

Odgovorno prirejanje iger na srečo

Športna loterija je v letu 2008 pridobila certifikat odgovornega prirejanja iger na srečo pri neodvisni komisiji World Lottery Association (WLA), leta 2012 pa certifikat evropskega loterijskega združenja EL – European State Lottery and Toto Association.

Skip to content