Izkaznica podjetja

 • Ime podjetja Športna loterija in igre na srečo d.d.

 • Skrajšani naziv Športna loterija d.d.

 • Naslov Dunajska cesta 22

 • Poštna številka in kraj 1000 Ljubljana

 • Matična številka 5926670000

 • identifikacijska št. za DDV SI 90855337

 • Datum ustanovitve 25. 10. 1995

 • Registrski organ Okrožno sodišče Ljubljana

 • Osnovni kapital 4.000.000 €

Organi družbe

 • Nadzorni svet Člani nadzornega sveta

  Uroš Pogačnik – predsednik

  Enzo Smrekar – namestnik predsednika

  Marko Cegnar – član

  dr. Rožle Prezelj – član

  mag. Miran Kos – član

  Jure Jesih - član

 • Uprava družbe Luka Steiner, predsednik
  Tomo Šeme, član

Lastniška struktura družbe

Delničar

Število delnic

Lastniški delež

Smučarska zveza Slovenije

3.568

20%

Olimpijski komite Slovenije

3.568

20%

Pošta Slovenije d.o.o.

3.568

20%

Loterija Slovenije d.d.

3.568

20%

Nogometna zveza Slovenije

3.086

17,3%

Mont d.o.o.

475

2,66%

ASK Kranjska Gora

6

0,03%

SKUPAJ

17.839

100%

Izjava o upravljanju

Upravljanje družbe poteka po dvotirnem sistemu. Skupščina družbe, nadzorni svet in uprava delujejo skladno z upoštevnimi zakoni, predpisi, statutom in internimi akti. Sistem razdelitve vlog, pristojnosti in odgovornosti med družbeniki, organi vodenja in nadzora ter vzpostavljeni ključni mehanizmi, zagotavljajo dolgoročno delovanje podjetja.

Družba nima podružnic. Število zaposlenih je na primerljivi ravni glede na zadnje obdobje. Družba ima Politiko raznolikosti v organih vodenja in nadzora, skladno z njenimi specifikami in panogo, v kateri deluje in v kateri določa smernice, ki omogočajo sestavo organov vodenja in nadzora na način, da vsak organ kot celota razpolaga z ustreznim naborom sposobnosti, strokovnih znanj, veščin in izkušenj, potrebnih za dolgoročno učinkovito in trajnostno vodenje in nadzorovanje družbe. Cilj politike raznolikosti je zagotoviti prizadevanje za doseganje raznolikosti z vidikov starosti, spola, izobrazbe in poklicnih izkušenj in kompetenc, da se zagotovi dobro razumevanje trenutnega dogajanja ter dolgoročnih tveganj in priložnosti in da se dosežeta komplementarnost in raznolikost, predvsem s poudarkom na njenih različnih vidikih.

Objave podjetja

Plačane dajatve

Plačane dajatve 2018 do 2022

Vabilo na skupščino

Javna objava na spletu 9. 4. 2024

Skip to content