Ko se deli sreča

Namen naših iger je v prvi vrsta zabava, naša želja je, da vam prinašamo srečo in veselje ob igranju naših iger, ob dejstvu, da se ta sreča razdeljuje med mnoge in marsikam. Naše osnovno poslanstvo je namreč močno povezano z zagotavljanjem sredstev za financiranje športnih in invalidskih ter humanitarnih organizacij v Sloveniji, katerih vir je plačevanje koncesijske dajatve. Dodatno naše poslanstvo, ki se nahaja že v imenu družbe, izpolnjujemo s podporo slovenskemu športu, športnih organizacij in društev kot tudi drugim dobrim namenom, in nenazadnje, gre vaše vplačilo tudi za podporo lokalnim skupnostim, kamor se stekajo davki od dobitkov, prav tako pa je naša dejavnost pomemben vir financiranja proračuna naše države. Vse navedeno ponosno udejanjamo preko zaveze družbeno odgovornega prireditelja, v oziru poštenega prirejanja in varnega igranja ter v skrbi za zaščito vseh ključnih deležnikov v naši državi. Naše poslanstvo je namreč trajnostno ustvarjanje vrednosti za deležnike in družbo kot celoto, zato vztrajamo na vrednotah odgovornosti, transparentnosti in trajnosti. In zato radi delimo srečo.