Nadzor iger na srečo in varstvo igralcev

  • Na podlagi uredbe vlade RS izpolnjuje Športna loterija vse prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo. Vse igralne naprave in pripomočki zagotavljajo, da je izid igre odvisen izključno od naključja, kar potrjuje tudi Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ). Enkrat letno je opravljena tudi neodvisna revizija informacijskega sistema.
  • Na podlagi Zakona o igrah na srečo se vsako leto opravi tudi revizija računovodskih izkazov.
  • Športna loterija sodi pod nadzor Posebnega finančnega urada, kar je urejeno v uredbi vlade. Pravila in tehnološki postopek prirejanja vsake igre potrdi ta posebni finančni urad, ki nadzira tudi izpolnjevanje ostalih zakonskih in podzakonskih zahtev ter notranjih aktov prireditelja.
  • Odgovorno prirejanje iger na srečo pomeni dosledno upoštevanje vseh predpisov, vključno z zakonodajo, ki preprečuje pranje denarja in financiranje terorizma, zakonodajo, ki ščiti potrošnike in zakonodajo, ki zahteva ustrezno varstvo osebnih podatkov.
  • Športna loterija za izplačilo dobitkov in izpolnjevanje vseh drugih obveznosti v zvezi z igrami jamči z vsem svojim premoženjem.