Družbena odgovornost

Družbeno odgovornost razumemo v najširšem smislu, kot odgovornost do vseh deležnikov in še posebej kot:
  • Družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo,
  • optimalno poslovanje, 
  • preprečevanje zasvojenosti na področju nekemičnih zasvojenosti, med katere se uvrščajo tudi igre na srečo,
  • varno igranje iger na srečo za vse uporabnike ter storitev,
  • podporo področju športa, ki je najpomembnejši generator poslovanja v različnih oblikah,
  • odgovorno plačevanje dajatev, s katerimi se financirajo športne, humanitarsne in invalidske organizacije in
  • odgovorno plačevanje davkov državi in lokalnim skupnostim. 

Slide Caption Text3 Igranje iger na srečo oziroma udeležba v stavah je
dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.
Igranje iger na srečo lahko vodi v odvisnost.